Kungsmadskolans UF- sida är inne i en ombyggnadsfas. Vi får se hur mycket vi hinner med innevarande läsår.

Hur vi arbetat tidigare läsår har du möjlighet att läsa via bifogad länk

Om – pedagogisk koppling läsår 2016/17

 

Så här har vi arbetat i år

Vi som byggt webbplatsen

Vi som har huvudansvaret för denna webbplats läser tredje året på gymnasiet och arbetar med webbplatsen i vår fördjupningskurs intern och extern kommunikation på handels- och administrationsprogrammet, Kungsmadskolan i Växjö.

Vår lärare i denna kurs heter Elisabeth Jönsson.

I år har vi fokuserat på begreppet innehållsmarknadsföring, något som blivit allt vanligare att arbeta med för dagens företag.

Syfte och mottagare

Syftet med webbplatsen är att inspirera och sprida kunskap om Ung Företagsamhet genom att berätta om vad Ung Företagsamhet är, lyfta fram Kungsmadskolans UF-verksamhet och  i mån av tid marknadsföra de olika UF-företagen. Kanske är du elev på Kungsmadskolan och funderar på att starta UF-företag? Här finner du idéer och inspiration. Vi vill visa på de möjligheter som kan finnas med att driva UF-företag.

Vi riktar oss i första hand till skolans nuvarande och kommande elever. men också till övriga intresserade såsom UF-företagens kunder, föräldrar, personal på skolan, politiker och massmedia.

Pedagogisk koppling

Ett viktigt pedagogiskt syfte är  att visa på hur man på ett strategiskt och kommunikativt sätt kan arbeta med sociala medier och webbpublicering. I dagens digitala landskap utvecklar vi genom detta arbete förmågan att göra medvetna kommunikativa bedömningar, får kunskap om källkritik, lär oss skilja mellan fakta och värderingar, får kunskap om netikett och upphovsrätt, upptäcker webbens kreativa möjligheter och övar på att interagera socialt i den digitala världen (medborgarkompetens).

 

Ur programmålen för handelsprogrammet /Skolverket:

”Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera information från olika branscher och områden. Den ska utveckla elevernas färdigheter i att använda IT på ett situationsanpassat sätt”.

 

Upphovsrätt

I så hög grad som möjligt är det vi som skrivit artiklarna, eller de som artiklarna handlar om, som tagit bilderna. Några bilder är också creative commons licensierade och i de fall det är så anger vi det i samband med bildernas publicering. Bilderna är alltid publicerade med tillstånd.

Motivering –

varför ska just vårt bidrag få pris?

 

Kungsmadskolans UF-sida har drivits under flera år. Den började som en blogg inom ramen för blogger och flyttades sedan till Webbstjärnan och drivs idag inom ramen för publiceringsverktyget WordPress.  Arbetet har bland mycket ammat lett till externa föreläsningar på universitetet  (samarbete lärare och elever) och till en ämnesfördjupning/valbar kurs för Handelsprogrammet, Kungsmadskolan i Växjö.

Utvecklingen av sidan sker i dialog inom ramen för de som läst kursen intern/extern kommunikation. För att bli publicerad ska innehållet hålla publiceringskvalitet. Som elev väljer man själv om man vill publicera eller inte.

 

Vad har du lärt dig av att publicera på webben?

 

Vi som går i årskurs 3, läser kursen intern och extern kommunikation anser att vi lärt oss om hur man bygger en hemsida med hjälp av publiceringsverktyget WordPress. Vi har också lärt oss vad man ska tänka på när man skriver för och publicerar sig på webben vad gäller innehåll, länkning, bildpublicering etc samt repetition av lag/etik sedan åk 1 och 2. Nytt för läsåret 2017/18 är en tydligare fokusering på innehållsmarknadsföring och att vi arbetar med att tydligt medvetandegöra skillnaden mellan reklam och journalistikens arbetsmetoder.